Standardna stopa provizija je trenutno 5%. Obuća Saša Beograd affiliate program je besplatan i omogućava članovima da zarade postavljanjem linka na svom sajtu koji reklamira firmu OBUĆA Saša Beograd